Arne Bjørn Henriksen style=

Arne Bjørn Henriksen

President
Tor Egil Reinertsen style=

Tor Egil Reinertsen

Visepresident
Roy-Helge Hansen style=

Roy-Helge Hansen

Sekretær
Svein Bjarne Nesbø style=

Svein Bjarne Nesbø

Kasserer